Περιήγηση: Σχολικές εκδρομές

Παιδεία
Σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων με τις σχολικές εκδρομές — Με την κάλυψη κυβέρνησης δεν επιστρέφονται τα χρήματα

Τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες ‑που αυτή την περί­ο­δο αντι­με­τω­πί­ζουν χίλια δύο προ­βλή­μα­τα- χρη­σι­μο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση για να στη­ρί­ξει τα μεγά­λα τουριστικά…