Περιήγηση: Ταγίπ Ερντογάν

Επικαιρότητα
Ταγίπ Ερντογάν: Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα για «υπόθαλψη τρομοκρατών»

Με νέες κατη­γο­ρί­ες περί «υπό­θαλ­ψης τρο­μο­κρα­τών», ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει ανοι­χτά όλα τα θέμα­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, βάλ­λο­ντας παράλληλα…

Διεθνή
Τουρκία: Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τούρ­κος εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε σήμε­ρα από δικα­στή­ριο να κατα­δι­κά­σει για προ­σβο­λή δημό­σιων αξιω­μα­τού­χων τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου και να…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Νέα φραστική επίθεση κατά της Ελλάδας — Εφησυχασμό καλλιεργεί ο Κ. Μητσοτάκης

Συνε­χί­ζει ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, την επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή κατά της Ελλά­δας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πόσο έωλο είναι το κλίμα…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Συνεχίζει τις απειλές με την ανοχή του ΝΑΤΟ — Χαρακτήρισε την Ελλάδα «κομπάρσο»

Σε νέες απει­λές κατά της Ελλά­δας προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ενθαρ­ρυ­μέ­νος από τη στή­ρι­ξη του ΝΑΤΟ…