Περιήγηση: τι θ’ ακούσουμε

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ «Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη Η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, επι­στρέ­φει για…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διοργανώνει…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ «Ασκη­τι­κή» του Καζαν­τζά­κη Ο σκη­νο­θέ­της Πάνος Αγγε­λό­που­λος παρου­σιά­ζει στο Ηρώ­δειο την «Ασκη­τι­κή» του Καζαν­τζά­κη, στο πλαί­σιο του αφιε­ρώ­μα­τος για…