Περιήγηση: Υγεία εμπόρευμα

Επικαιρότητα
Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες…

Επικαιρότητα
Η πανδημία έκανε «φύλλο — φτερό» αυτό το σύστημα Υγείας που υπάρχει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες

https://youtu.be/WnP_lmTc0IE Η σημε­ρι­νή Ερώ­τη­ση είναι κάτι παρα­πά­νω από Επί­και­ρη, αφού η παν­δη­μία καλ­πά­ζει και ο λαός είναι απρο­στά­τευ­τος, τόνι­σε ο…