Περιήγηση: Υπόθεση Κολωνού

Κοινωνία
Κολωνός: Σήμερα η απόφαση του ΜΟΔ για τους 26 κατηγορούμενους στην άγρια σεξουαλική βία και εκμετάλλευση της 12χρονης

Το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο θα ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα την από­φα­ση του για μία από τις πιο απο­κρου­στι­κές υπο­θέ­σεις, με θύμα ένα…

Κοινωνία
Υπόθεση Κολωνού: Σφοδρή κριτική στην εισαγγελική πρόταση για αθώωση του Ηλία Μίχου από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία

Σφο­δρή κρι­τι­κή στην εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση για αθώ­ω­ση του Ηλία Μίχου για βια­σμό και μαστρο­πεία από την Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κή Εται­ρεία η οποία…