Περιήγηση: Χίος

Επικαιρότητα
Μ. Σκούφαλος: Η κατάσταση της Υγείας στη Χίο είναι αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένων κυβερνητικών και κρατικών εγκλημάτων

«Επει­δή εμείς “λογα­ρια­ζό­μα­στε τώρα”, επει­δή δεν μασά­με λόγια κι επει­δή “σήμε­ρα εγώ, αύριο εσύ”, λέμε καθα­ρά ότι μπο­ρού­με να τους…