Περιήγηση: Χαλάζι

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία «Genesis» με ισχυρές κατά τόπους βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Ένα βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό που θα προ­σεγ­γί­σει την Ελλά­δα από τα βορειο­δυ­τι­κά, θα προ­κα­λέ­σει την ισχυ­ρή κακο­και­ρία “Genesis” με κύριο χαρακτηριστικό…

Επικαιρότητα
Εβδομάδα έντονης αστάθειας του καιρού ξεκινά σήμερα: Καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας

Απο­κομ­μέ­νο βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό με ψυχρό πυρή­να, που από σήμε­ρα στρο­βι­λί­ζε­ται πάνω από τη δυτι­κή Μαύ­ρη Θάλασ­σα, καθώς και ατμο­σφαι­ρι­κή διαταραχή…

Επικαιρότητα
Καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες — Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις επό­με­νες ώρες σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (22–11-2021) και από τα δυτι­κά με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βροχές…

Κοινωνία
Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλίας

Σημα­ντι­κές ζημιές προ­κά­λε­σε η έντο­νη χαλα­ζό­πτω­ση των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη φυτι­κή αλλά και τη ζωι­κή παρα­γω­γή, σε περιο­χές της Περιφερειακής…