Περιήγηση: Χαλκίδα

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ κρατά ψηλά τη σημαία του Σοσιαλισμού — Καλεί σε Αγωνιστική Συμπόρευση τον λαό

Πλή­θος κόσμου στη μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση της ΕΠ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς — Εύβοιας του ΚΚΕ στη Χαλ­κί­δα, που γίνεται…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δείτε LIVE την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη μεγάλη πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση στη Χαλκίδα

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση που διοργανώνει…

Ατέχνως
Ισχυρές βροχοπτώσεις: Αγνοείται άνδρας στη Χαλκίδα — Προβλήματα στην Αττική -

Ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις σημειώ­θη­καν στην Αττι­κή εξαι­τί­ας της πρό­σκαι­ρης επι­δεί­νω­σης του και­ρού που επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μέχρι και σήμε­ρα Πέμ­πτη 19/05.…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Απολύτως καταδικαστέα ενέργεια το κάψιμο βιβλίων, κατά τα πρότυπα των ναζί, από «αρνητές» του κορονοϊού στη Χαλκίδα

«Οι απο­τρό­παιες εικό­νες, με «αρνη­τές» του κορο­νοϊ­ού να καί­νε βιβλία στη Χαλ­κί­δα, θυμί­ζουν σκο­τει­νές περιό­δους και μεσαιω­νι­κού χαρα­κτή­ρα τελε­τές, κατά…

Επικαιρότητα
Ισχυρή σύσταση για μέτρα αυτοπροστασίας από Covid — 19 σε οικισμούς του δήμου Θηβαίων και του δήμου Χαλκιδέων

Ισχυ­ρή σύστα­ση στους κατοί­κους των οικι­σμών Μου­ρί­κι, Πλα­τα­νά­κια, Ύπα­το και Λου­τού­φι του Δήμου Θηβαί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βοιω­τί­ας και Λουκίσσια…

Παιδεία
Κακοκαιρία Ιανός: Σε ποιες περιοχές δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Κλει­στά θα είναι  αύριο Παρα­σκευή 18 Σεπτεμ­βρί­ου σε περιο­χές της Δυτι­κής Ελλά­δας λόγω ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Μέχρι τώρα έγι­νε γνω­στό ότι…