Περιήγηση: 17 Νοέμβρη Πολυτεχνείο

Επικαιρότητα
50 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου: ΚΚΕ-ΚΝΕ _κατά 10άδες σύλλογοι και μαζικές οργανώσεις αποτίουν φόρο τιμής και μνήμης

ΚΚΕ — ΚΝΕ Ο ξεση­κω­μός του Πολυ­τε­χνεί­ου δεί­χνει το μεγα­λείο της λαϊ­κής θέλη­σης, δύνα­μης και κινη­το­ποί­η­σης Στε­φά­νια στον χώρο του…

Επικαιρότητα
“ΟΔΗΓΗΤΗΣ” _Νοε-23: Να γίνουν περισσότερες οι κόκκινες ρωγμές απέναντι στο σύστημα των πολέμων της φτώχειας και της εκμετάλλευσης

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες είναι συγκλο­νι­στι­κές οι εικό­νες από τη λαο­θά­λασ­σα που πλημ­μύ­ρι­σε τους δρό­μους σε όλο τον κόσμο, και στη…

Επικαιρότητα
49η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ: Κορύφωση του αγωνιστικού εορτασμού σήμερα με την αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Με τη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία κορυ­φώ­νε­ται σήμε­ρα ο αγω­νι­στι­κός εορ­τα­σμός της 49ης επε­τεί­ου από τον ξεσηκωμό…

Ιστορία
Σοφία Βέμπο: «Παιδιά, τιμημένα παιδιά και τα τανκς γονατίσαν…» (Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου)

Ανέκ­δο­τη ηχο­γρά­φη­ση από εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο για την επά­νο­δο της Δημο­κρα­τί­ας, στις 30/9/1974, με την Σοφία Βέμπο να…