Περιήγηση: 24ωρη απεργία 18 Φλεβάρη 2020

Επικαιρότητα
Μαζική εργατική απάντηση από τη σημερινή απεργία — Κάλεσμα για κινητοποίηση στις 25 Φλεβάρη

«Τους δεκά­δες χιλιά­δες απερ­γούς σε όλη την Ελλά­δα που ξεπέ­ρα­σαν τις χθε­σι­νές και σημε­ρι­νές προ­βο­κά­τσιες της κυβέρ­νη­σης, την εργο­δο­τι­κή τρομοκρατία,…

Επικαιρότητα
Αποφασιστική απάντηση στην απεργοσπασία με συγκέντρωση έξω από τη ΓΣΕΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στη διαρ­κή προ­σπά­θεια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ να υπο­νο­μεύ­σει την 24ωρη απερ­γία για τις 18…