Περιήγηση: 32η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση ΚΝΕ

Επικαιρότητα
32η ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ: “Καλωσόρισες σύντροφε… Εδώ που ήρθες να είσαι δίκαιος σαν τον ήλιο…”

75 χρό­νια μετά οι πλα­γιές του Γράμ­μου αντή­χη­σαν ξανά με λόγια μαχη­τών του ΔΣΕ, με λόγια του μεγά­λου Γάλ­λου κομμουνιστή…

Πολιτική
Ο Δημ. Κουτσούμπας στην 32η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ: Με το ΚΚΕ ψηλά και τον λαό μπροστά, έτσι μόνο γράφεται η ιστορία!

«Βρι­σκό­μα­στε για μια ακό­μα φορά εδώ, στον Γράμ­μο, σε αυτές τις κορυ­φές που είναι ποτι­σμέ­νες με το αίμα και τις…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Το καθήκον της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την επαναστατική κατανόηση του κόσμου

Η πάλη ενά­ντια στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της εκδή­λω­σης που έγι­νε στον χώρο της 32ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης με…

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο — ΚΝΕ: Οι μαχητές του Γράμμου δεν λύγισαν ΠΟΤΕ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ!»

Πεζο­πο­ρί­ες στα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ πραγ­μα­το­ποιούν οι οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ στο πλαί­σιο της δρα­στη­ριό­τη­τας μπρο­στά στην 32η Αντιιμπεριαλιστική…