Περιήγηση: homo sapiens

Πολιτισμός
Επιστήμονες χρονολόγησαν με ακρίβεια απολιθώματα του Homo erectus ηλικίας περίπου 110.000 ετών

Επιστήμονες, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους χρονολόγησης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απολιθώματα του σημαντικότερου άμεσου προγόνου του σύγχρονου ανθρώπου, του «Όρθιου Ανθρώπου»…