Περιήγηση: KNE

Κοινωνία
ΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΚΝΕ Επίσκεψη στην παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» την Κυριακή 6 Νοέμβρη

Η ΤΟ Πει­ραιά της ΚΝΕ καλεί τους μαθη­τές στο θέα­τρο και συγκε­κρι­μέ­να να συμ­με­τά­σχουν στην επί­σκε­ψη που διορ­γα­νώ­σει την Κυρια­κή 6…

Επικαιρότητα
ΓΤ του ΚΣ της ΚΝΕ: Η δικαίωση του Χρ. Ζορμπά να γίνει κρίκος στην πάλη για μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης του θανα­τη­φό­ρου εργο­δο­τι­κού εγκλή­μα­τος του 29χρονου Χρή­στου Ζορ­μπά στο εργο­στά­σιο «Ήπει­ρος ΑΕΒΕ» εξέδωσε…

Επικαιρότητα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Μηνύματα αλληλεγγύης σε ΚΚΕ και ΚΝΕ για τον αγώνα τους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος μηνυ­μά­των αλλη­λεγ­γύ­ης από Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο έχουν φτά­σει στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ που…

Επικαιρότητα
ΚΝΕ για την παγκόσμια μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών: Σπάμε τον «φαύλο κύκλο» της βίας — Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας

Κάλε­σμα προς κάθε νέο και νέα που οργί­ζε­ται και αγα­να­κτεί με την πολύ­μορ­φη βία κατά των γυναι­κών να δυνα­μώ­σει τον…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Πολύπλευρες εκδηλώσεις σε σχολές και γειτονιές μπροστά στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων μπρο­στά στην επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου «Το Πολυ­τε­χνείο ζει! Εξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ! Από…