Περιήγηση: Ludlow

Κινηματογράφος
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αλκυονίδα η επίσημη πρεμιέρα του “Ludlow, Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα”

Η επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα της ται­νί­ας του Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού , “Ludlow, Οι Έλλη­νες στους πολέ­μους του άνθρα­κα” πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία στο…