Περιήγηση: Marfin

Ιστορία
Μαρφίν: Μια προβοκάτσια που είχε αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών υπαλλήλων

Τετάρ­τη 5 Μαΐ­ου 2010, μέρα ψήφι­σης του μνη­μο­νί­ου, χιλιά­δες δια­δη­λω­τές στα συλ­λα­λη­τή­ρια που έγι­ναν στο πλαί­σιο της πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας. Στην…