Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε εκδήλωση των ΚΟ Λοκρίδας του ΚΚΕ 🎥

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα μιλή­σει την Τετάρ­τη 13 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ. σε εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νουν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Λοκρί­δας του ΚΚΕ με θέμα «Οι συνέ­πειες της πολι­τι­κής της ΕΕ και των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων στη ΛΑΡΚΟ, στη βιο­μη­χα­νι­κή και αγρο­δια­τρο­φι­κή παρα­γω­γή, στον λαό της περιο­χής. Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ».

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου Αταλάντης.

Η αφί­σα της εκδήλωσης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο