Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Η πρό­γνω­ση για την Κυρια­κή του Πάσχα: Στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές. Γρή­γο­ρα τα φαι­νό­με­να στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές θα στα­μα­τή­σουν και μόνο στην Κρή­τη θα συνε­χι­στούν μέχρι τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες, κατά τόπους στα ηπει­ρω­τι­κά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, οπό­τε στα ορει­νά είναι πιθα­νό να σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κοί όμβροι.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ γρή­γο­ρα όμως θα εξα­σθε­νή­σουν και θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνο­δο κυρί­ως στο Ιόνιο και τα ηπει­ρω­τι­κά και θα φτά­σει στο Ιόνιο, τα ηπει­ρω­τι­κά και τα Δωδε­κά­νη­σα τους 23 με 25 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη νησιω­τι­κή χώρα τους 20 με 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη λίγες νεφώ­σεις οι οποί­ες τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα είναι αυξη­μέ­νες και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος και μόνο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις και είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν όμβροι στα ορεινά.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και τις πρω­ι­νές ώρες τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη η μέγι­στη θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος και μόνο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις και είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν όμβροι στα ορεινά.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τις πρω­ι­νές ώρες βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί τοπι­κά 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου η μέγι­στη θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο λίγες νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και βελ­τί­ω­ση από το μεσημέρι.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Τοπι­κές νεφώ­σεις με βρο­χές κατά κανό­να ασθε­νείς οι οποί­ες από το μεση­μέ­ρι θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη. Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση του και­ρού στην Κρή­τη ανα­μέ­νε­ται από το απόγευμα.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 6 και στις Κυκλά­δες τις πρω­ι­νές ώρες τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες οπό­τε θα σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κές βρο­χές και στα νοτιό­τε­ρα πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Στο νομό Μαγνη­σί­ας και τις Σπο­ρά­δες λίγες νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες οπό­τε θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές γενι­κά αίθριος και μόνο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις και είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν όμβροι στα ορεινά.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και βόρεια με τοπι­κές ασθε­νείς βρο­χές και από το μεση­μέ­ρι γενι­κά αίθριος.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά 6 πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση απο το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 25 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος και μόνο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις και είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο