Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Σακαλής: Αγωνίες

Όταν ο άνθρωπος
γίνει μεσόκοπος
αρχί­ζει να έχει
υπαρ­ξια­κές αγωνίες
ασχο­λεί­ται υπερ­βο­λι­κά με τον εαυ­τό του
ψηλα­φί­ζει το σώμα του
και λέει
πώς έγι­να έτσι
εγώ που ήμουν ωραίος
και ακμαίος
τώρα πώς κατάντησα
μα δεν έχει νόημα
να αναρωτιέσαι
οφεί­λεις να ξέρεις
πως ο χρόνος
είναι αδυσώπητος
και το μόνο
που μπο­ρείς να κάνεις
είναι ν’ αγωνιστείς
για το υπό­λοι­πο του βίου σου.

Γρη­γό­ρης Σακαλής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο