Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ερντογάν: “Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες μου”

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν μίλη­σε σήμε­ρα, για πρώ­τη φορά, για το τέλος της εξου­σί­ας του, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι οι δημο­τι­κές εκλο­γές της 31ης Μαρ­τί­ου θα είναι οι «τελευ­ταί­ες» για τον ίδιο.

«Οι εκλο­γές της 31ης Μαρ­τί­ου θα είναι οι τελευ­ταί­ες μου», σύμ­φω­να με τον νόμο, εξή­γη­σε. «Το απο­τέ­λε­σμά τους θα είναι η μετα­βί­βα­ση της εμπι­στο­σύ­νης στους αδελ­φούς μου που θα με ακο­λου­θή­σουν», είπε ο Ερντο­γάν, ο οποί­ος κυβερ­νά αδια­λεί­πτως από το 2003, αρχι­κά ως πρω­θυ­πουρ­γός και στη συνέ­χεια ως πρόεδρος.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο