Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Από τα 406 εγχώ­ρια κρού­σμα­τα, τα 32 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές. Αναλυτικά:

– 28 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας
– 4 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα που προ­σήλ­θαν αυτο­βού­λως για έλεγχο
– 164 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
– 53 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε Άρτας
• 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχα­ΐ­ας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Βοιωτίας
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Εύβοιας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλεί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
• 23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαν­νί­νων, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε Καβάλας
• 10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστο­ριάς, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κέας Κύθνου
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλ­κίς, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 33 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζά­νης, εκ των οποί­ων 6 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
• 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοριν­θί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 9 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Λευκάδας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νάξου
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ιονί­ων Νήσων
• 6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Πρέβεζας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδόπης
• 8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε Φθιώτιδας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Φλώρινας
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χίου
• 25 κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται υπό διερεύνηση.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο