Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η συγκλονιστική λαϊκή διαδήλωση στο Σύνταγμα από ψηλά

Δεί­τε βίντεο από ψηλά από τη συγκλο­νι­στι­κή λαϊ­κή δια­δή­λω­ση στο Σύνταγμα.

Οι εικό­νες από τους αγρό­τες, τους εργά­τες, τους φοι­τη­τές που δια­δη­λώ­νουν μαζί μας δίνουν βαθιά αγω­νι­στι­κή ανάσα.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο