Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρακατσάνη Βαγγελιώ: Φόροι

Καλώς τόνε τον ΕΝΦΙΑ, και­ρό είχα να πληρώσω
κι από την άδεια τσέ­πη μου, δύο μούν­τζες να τους δώσω.

Και να τονε αμο­να­χος, μα ‘ναι δεκά­δες φόροι,
το κρά­τος τους να συντη­ρούν κι εμείς στο ανηφόρι.

Με τα χαρά­τσια πήξα­με, ευρώ δεν έχει μείνει,
να φάμε, να χορ­τά­σου­με, σε τού­τη δω τη δίνη.

Έπρε­πε να ‘μαι εφο­πλι­στής για να τη σκαπουλάρω,
να ‘χω φορο­α­παλ­λα­γές και πού­ρο να φουμάρω.

Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη //
ΑμΕΑ, Λογο­τέ­χνης, Αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αρχα­νών ‑ΟΓΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο