Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα

Όπως κάθε χρό­νο έτσι και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής 31 Μάρ­τη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η αλλα­γή ώρας σε θερινή.

Τα ξημε­ρώ­μα­τα λοι­πόν οι δεί­κτες των ρολο­γιών μας θα πάνε μία ώρα μπρο­στά, δηλα­δή στις 03:00 θα δεί­ξουν 04:00.

Αλλα­γή ώρας: Προ­τά­σεις, προ­βλη­μα­τι­σμοί και αντι­πα­ρα­θέ­σεις με «ουρά» – Η θέση του ΚΚΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο