Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Απομακρύνονται 9.000 παιδιά από το Μπέλγκοροντ

Γύρω στα 9.000 παι­διά θα απο­μα­κρυν­θούν από τη ρωσι­κή πόλη Μπέλ­γκο­ροντ και ορι­σμέ­νες περιο­χές της ευρύ­τε­ρης ομώ­νυ­μης περι­φέ­ρειας της Ρωσί­ας, λόγω των ουκρα­νι­κών βομ­βαρ­δι­σμών, δήλω­σε σήμε­ρα ο περι­φε­ρειάρ­χης της, Βια­τσε­σλάβ Γκλά­ντ­κοφ.

Η πρώ­τη ομά­δα, η οποία θα απαρ­τί­ζε­ται από περί­που 1.200 παι­διά, θα απο­μα­κρυν­θεί στις 22 Μάρ­τη, διευ­κρί­νι­σε ο περι­φε­ρειάρ­χης του Μπέλ­γκο­ροντ, το οποίο βρί­σκε­ται στα σύνο­ρα της Ρωσί­ας με την Ουκρανία.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο