Περιήγηση: Τεκμήρια

Προτεινόμενο
Χούντα: Εκδίδοντας αντιστασιακό υλικό, χρησιμοποιώντας ακόμη και κρατικές υπηρεσίες! (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Κατά τη διάρ­κεια της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας πολύ­μορ­φη (και συχνά ευρη­μα­τι­κή) ήταν η αντί­στα­ση του ελλη­νι­κού λαού…

Προτεινόμενο
«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η βασι­κή πηγή χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΚΚΕ ήταν είναι στην μακρό­χρο­νη ιστο­ρία του ο λαός και η…

Προτεινόμενο
«…Κυκλοφορούν διάφοροι προκηρύξεις αντεθνικού περιεχομένου…» (Ντοκουμέντο από το ψευτοδημοψήφισμα της Χούντας στα 1968)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το (ψετο) Δημο­ψή­φι­σμα του 1968 ήταν το πρώ­το της Χού­ντας, το οποίο είχε ως θέμα το…

Προτεινόμενο
“Το τραγούδι, ο τραγουδιστής και η φυσιολογία του φωνητικού συνόλου” (Ντοκουμέντο από την πολύμορφη δράση της ΕΠΟΝ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το έργο της ΕΠΟΝ τόσο κατά της διάρ­κεια της κατο­χής, όσο και μετά ήταν τερά­στιο, πολύμορφο,…