Περιήγηση: Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλίο της Εφης Παυλίδου για την εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων πληθυσμών στην Ελλάδα

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων πληθυσμών στην Ελλάδα την περίοδο 1912 1940» (εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ) της…