Περιήγηση: Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του νέου βιβλίου «29 Στιγμές» του Αλέκου Χατζηκώστα στη Νάουσα

Με μεγά­λη συμ­μέ­το­χη κόσμου- παρά τη πραγ­μα­το­ποί­η­ση και άλλων εκδη­λώ­σε­ων τη ίδια ώρα- πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Χατζηκώστα «29 στιγμές» στη Νάουσα στις 22 Ιανουαρίου

Tο νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγ­μές» (Εκδό­σεις Ατε­χνως) παρου­σιά­ζει ο Βεροιώ­της δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας την Κυρια­κή 22 Ιανουαρίου…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Λίγες, πρώτες σκέψεις, με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Μόττα «Ναι, αλλά ο Στάλιν…»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα- από τις εκδό­σεις «Ατε­χνως»- μία ιδιαί­τε­ρα φρο­ντι­σμέ­νη αισθη­τι­κά και κυρί­ως ιδε­ο­λο­γι­κά-πολι­τι­κά-ιστο­ρι­κά έκδο­ση, που δίνει…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αστυνομική λογοτεχνία και …αντισοβιετισμός! (Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Πάγος» του Καρίλ Φερέ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Από την αρχή να ξεκα­θα­ρί­σω ότι έχω δια­βά­σει όλα του τα βιβλία του συγ­γρα­φέα που κυκλοφόρησαν…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με μεγάλη η συμμετοχή η παρουσίαση στην Αλεξάνδρεια του βιβλίου του Αλέκου Χατζηκώστα «29 στιγμές»

Στο κατά­με­στο «Καφε­νέ­ον» στην Αλε­ξάν­δρεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής 11/12 η (δεύ­τε­ρη) παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Ημα­θιώ­τη συγγραφέα…