Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eπίθεση άνδρα με μαχαίρι στο Ιλινόι: 4 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων μια έφη­βη, σκο­τώ­θη­καν και του­λά­χι­στον 5 τραυ­μα­τί­στη­καν σε επί­θε­ση ενός άνδρα με μαχαί­ρι σε δια­φο­ρε­τι­κά μέρη του Ρόκ­φορντ στην πολι­τεία Ιλι­νόι, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η αμε­ρι­κα­νι­κή αστυνομία.
Ένας 22χρονος ύπο­πτος συνε­λή­φθη μετά τις επι­θέ­σεις αυτές που έγι­ναν χθες, Τετάρ­τη, διευ­κρί­νι­σε σε ανα­κοί­νω­σή της η αστυ­νο­μία της πόλης.
Αυτοί που έχα­σαν τη ζωή τους από την επί­θε­ση είναι μια 15χρονη, μια 63χρονη και δύο άνδρες ηλι­κί­ας 49 και 22 ετών, σύμ­φω­να με την αστυνομία.
Στην ανα­κοί­νω­ση των αρχών δεν ανα­φέ­ρε­ται κάποιο πιθα­νό κίνη­τρο του υπόπτου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο