Περιήγηση: Ίλον Μασκ

Διεθνή
Ίλον Μασκ: Θέλει να προχωρήσει σε απολύσεις γιατί έχει… «κακό προαίσθημα» για την οικονομία!

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πρό­σχη­μα ενός… «κακού προ­αι­σθή­μα­τος» για το μέλ­λον της οικο­νο­μί­ας, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla Ίλον Μασκ προ­α­νήγ­γει­λε απολύσεις!…