Περιήγηση: ΑΠΕ

Οικονομία
Καταιγίδα ατιλαϊκών αναδιαρθρώσεων: “Ματώνει” ο λαός για να βγουν τα πακέτα στήριξης στους ομίλους

Φορο­α­παλ­λα­γές, κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις και επι­δό­τη­ση του εργα­σια­κού «κόστους» για τζά­μπα εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πει ένας ακό­μα «ανα­πτυ­ξια­κός νόμος», που κατα­τέ­θη­κε την περασμένη…

Ανακοινώσεις
Oργισμένη αντίδραση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ για τη λαθροχειρία του ΑΠΕ

Την οργι­σμέ­νη αντί­δρα­ση της Ένω­σης Φωτο­ρε­πόρ­τερ Ελλά­δας (ΕΦΕ) και την καταγ­γε­λία για απου­σία διευ­κρι­νι­στι­κής σημεί­ω­σης προ­κά­λε­σε η φωτο­γρα­φία με την…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικη γλώσσα από το ΑΠΕ: «Εισβολείς» οι πρόσφυγες και μετανάστες!!!!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας οι επί­δο­ξοι «εισβο­λείς» παρέ­με­ναν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά της συνο­ριο­γραμ­μής, εκτε­θει­μέ­νοι στην ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που…

Επικαιρότητα
Τι είδε και τι δεν είδε η δημοσιογράφος του ΑΠΕ και του ΠΡΙΝ στο συνέδριο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Μετά τις καταγ­γε­λί­ες της ΔΑΣ για το χθε­σι­νό απα­ρά­δε­κτο «ρεπορ­τάζ» του ΑΠΕ, το οποίο δια­στρέ­βλω­νε τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα στο Συνέδριο…