Περιήγηση: Απολύσεις

Διεθνή
ΗΠΑ: Συνεχίζεται η απεργία στις αυτοκινητοβιομηχανίες κόντρα και στις χιλιάδες απολύσεις

Μία βδο­μά­δα συμπλή­ρω­σε ο απερ­για­κός αγώ­νας που πραγ­μα­το­ποιούν πάνω από 13.000 εργα­ζό­με­νοι σε τρία εργο­στά­σια των τριών μεγα­λύ­τε­ρων αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νιών των ΗΠΑ (GM, Ford, Stellantis) με μισθολογικά,…

Επικαιρότητα
Κατερίνη: Απέλυσαν τον αντιπρόεδρο συνδικάτου γιατί απέργησε στις 8 Μάρτη!

«Η επι­χεί­ρη­ση “Αμβρο­σιά­δης Κοτό­που­λα Ολύ­μπου ΑΒΕΕ” απέ­λυ­σε τον αντι­πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας “Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”, επει­δή τόλ­μη­σε να…