Περιήγηση: Απολύσεις

Κοινωνία
Εκατοντάδες απολύσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στην από­λυ­ση εκα­το­ντά­δων εργα­ζό­με­νων και μάλι­στα με την απο­στο­λή ενός τηλε­φω­νι­κού μηνύ­μα­τος προ­χω­ρά­ει η εται­ρεία επί­γειας εξυ­πη­ρέ­τη­σης «Swissport» στο αεροδρόμιο…

Κοινωνία
Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας απέλυσε 5 εργαζόμενους επειδή ίδρυσαν σωματείο (Καταγγελία της ΑΔΕΔΥ)

Την από­λυ­ση πέντε εργα­ζο­μέ­νων από το Άσυ­λο Ανιά­των, «Η Στέ­γη της Εκκλη­σί­ας» καταγ­γέλ­λει το Νoμαρ­χια­κό Τμή­μα Μεσ­ση­νί­ας της ΑΔΕΔΥ.  Σύμφωνα…

Ατέχνως
Απολύσεις 4.100 εργαζομένων μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η Opel

Έως και 4.100 απο­λύ­σεις σχε­διά­ζει η γερ­μα­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Opel λόγω των «τεχνο­λο­γι­κών προ­βλη­μά­των» που αντι­με­τω­πί­ζει στην προ­σπά­θεια να εναρ­μο­νι­στεί με…

Διεθνή
Σουηδία: Μαζικές απολύσεις γιατρών και νοσηλευτών στα Νοσοκομεία — Ενα από τα μεγαλύτερα απολύει 600 για λόγους ..οικονομίας

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τρία Νοσο­κο­μεία της Στοκ­χόλ­μης απο­λύ­ουν 800 για­τρούς και νοσο­κό­μες. Το ένα από αυτά το μεγα­λύ­τε­ρο και κορυφαίο…