Περιήγηση: Αρκάς

Ατέχνως
Ο πολιτικός Αρκάς

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Σήμε­ρα θα κατα­πια­στού­με με μία από τις παρά­πλευ­ρες υπο­θέ­σεις των ημε­ρών. Τα άλμπουμ του Αρκά είναι…

Πολιτισμός
Σε αντιπαράθεση, η ακίνδυνη, καυστική και σέξι Λουκρητία…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Η πιο διά­ση­μη κακιά, η Λου­κρη­τία Βορ­γία, φημο­λο­γεί­ται ότι δηλη­τη­ρί­α­σε τους τέσ­σε­ρις συζύ­γους της. Υπήρ­ξε προ­στά­τι­δα των τεχνών…