Περιήγηση: αστυνομική βία

Κοινωνία
Συνελήφθησαν οι δύο ειδικοί φρουροί που καταγράφηκαν να χτυπούν βάναυσα διαδηλωτή

Η Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων Σωμά­των Ασφα­λεί­ας προ­χώ­ρη­σε στη σύλ­λη­ψη δύο ειδι­κών φρου­ρών, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για βασανιστήρια…

Κοινωνία
Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο αστυνομικός, για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά

Προ­θε­σμία προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί, ζήτη­σε και πήρε από τον Εισαγ­γε­λέα Θήβας ο αστυ­νο­μι­κός που πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε το βρά­δυ του…

Διεθνή
Γαλλία: Η χώρα έζησε –συγκριτικά– πιο ήρεμη νύχτα έπειτα από πέντε συνεχόμενα βράδια οργισμένων αντιδράσεων και καταστολής

Η νύχτα της Κυρια­κής προς Δευ­τέ­ρα ήταν, συγκρι­τι­κά, πιο ήρε­μη, έπει­τα από πέντε συνα­πτά βρά­δια οργι­σμέ­νων αντι­δρά­σε­ων και επει­σο­δί­ων με…

Επικαιρότητα
ΓΑΛΛΙΑ: Κλιμάκωση της καταστολής ετοιμάζει η κυβέρνηση ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Καθώς συνε­χί­ζο­νται οι οργι­σμέ­νες αντι­δρά­σεις για την δολο­φο­νία του 17χρονου Ναέλ, από αστυ­νο­μι­κό, η Γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση σχε­διά­ζει την κλι­μά­κω­ση της…