Περιήγηση: αστυνομική βία

Απόψεις
«Το κράτος είστε εσείς»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Αστυ­νο­μι­κά οχή­μα­τα που ορμά­νε κατά δια­δη­λω­τών στο κέντρο της πόλης. Διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ που δια­λύ­ουν ειρη­νι­κές συγκεντρώσεις…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Βίντεο: Αλήτης των ΜΑΤ χτυπά νεαρή γυναίκα με την ασπίδα ενώ άλλος επιτίθεται με χημικά (VIDEO)

Άλλο ένα βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο για το όργιο βίας και κατα­στο­λής που άσκη­σαν χθες, κατά την διάρ­κεια των μεγά­λων απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων για…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απρόκλητη καταστολή — Γερανός της ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών!!! Κινδυνέψαν διαδηλωτές

Σε κίν­δυ­νο βρέ­θη­καν δια­δη­λω­τές στην Αθή­να όταν γερα­νός της Αστυ­νο­μί­ας έκα­νε επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς στην Ακα­δη­μί­ας!!! Οπως φαί­νε­ται σε βίντεο ο…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα! Επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στους εργαζόμενους του επισιτισμού-τουρισμού έξω από το υπουργείο Εργασίας

Επί­θε­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στους εργα­ζό­με­νους στον Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό, οι οποί­οι πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας. Η κυβέρ­νη­ση αντί…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Nα καταργηθούν εδώ και τώρα οι ειδικές μονάδες καταστολής — Καμία ανοχή στην κρατική βία

«Πρέ­πει να καταρ­γη­θούν εδώ και τώρα» οι διά­φο­ρες ειδι­κές ομά­δες κατα­στο­λής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία…

Κοινωνία
Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του…