Περιήγηση: Αστυνομικός

Διεθνή
Μισισίπι: Αστυνομικός πυροβόλησε μέσα στο σπίτι του 11χρονο αγόρι που είχε καλέσει την αστυνομία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Οικο­γέ­νεια από το Μισι­σί­πι των ΗΠΑ ζήτη­σε την απο­πο­μπή αστυ­νο­μι­κού ενα­ντί­ον του οποί­ου έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες επει­δή πυρο­βό­λη­σε ένα 11χρονο…

Διεθνή
Ισπανία: Αστυνομικός μπήκε σε αναρχικές ομάδες και έκανε σχέσεις με γυναίκες για πληροφορίες!

Αντι­μέ­τω­πος με καταγ­γε­λί­ες έξι γυναι­κών βρί­σκε­ται ένας «μυστι­κός αστυ­νο­μι­κός» στην Ισπα­νία, ο οποί­ος είχε εισχω­ρή­σει σε αναρ­χι­κές ομά­δες. Ο λεγόμενος…

Επικαιρότητα
Ασύλληπτες σκηνές στην Πατησίων με αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα

Ασύλ­λη­πτες σκη­νές στην Πατη­σί­ων όπου αστυ­νο­μι­κός, ως καου­μπόι, έβγα­λε περί­στρο­φο και πυρο­βό­λη­σε τρεις φορές στον αέρα έπει­τα από μικρο­συ­μπλο­κή με…

Κοινωνία
Οι οργισμένες αντιδράσεις Ρομά — Νέα στοιχεία στην υπόθεση του εν ψυχρώ πυροβολισμού του 16χρονου

Ο 16χρονος Ρομά Κώστας Φρα­γκού­λης χαρο­πα­λεύ­ει στην ΜΕΘ του «Ιππο­κρά­τειου» Νοσο­κο­μεί­ου, οι γονείς ζητούν δικαιο­σύ­νη, οι οργι­σμέ­νες αντι­δρά­σεις Ρομά επεκτείνονται…

Επικαιρότητα
Πυροβολισμός 16χρονου: Ο Αλ. Κούγιας ενδέχεται να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού

Ο Αλέ­ξης Κού­γιας θα είναι, εκτός απρο­ό­πτου, ο δικη­γό­ρος υπε­ρά­σπι­σης του 34χρονου αστυ­νο­μι­κού που πυρο­βό­λη­σε στο κεφά­λι τον 16χρονο Ρομά…

Επικαιρότητα
Κολωνός — Απ. Λύτρας: Και δεύτερος εμπλεκόμενος αστυνομικός στην υπόθεση — Αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

«Εγώ έχω πλη­ρο­φο­ρί­ες για δύο αστυ­νο­μι­κούς που φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση» βια­σμού και σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της 12χρονης από τον…

Επικαιρότητα
Σύλληψη αστυνομικού για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Ενας 53χρονος αστυ­νο­μι­κός συνε­λή­φθη, χθες, Παρα­σκευή 29 Ιου­λί­ου, με ένταλ­μα σύλ­λη­ψης, από την Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων Σωμά­των Ασφα­λεί­ας, κατη­γο­ρού­με­νος για…