Περιήγηση: Αφγανιστάν

Διεθνή
Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στις γυναίκες να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο χωρίς τη συνοδεία άνδρα συγγενή τους

Οι Ταλι­μπάν ζήτη­σαν από τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες στο Αφγα­νι­στάν να μην επι­τρέ­πουν στις γυναί­κες να επι­βι­βά­ζο­νται σε αερο­πλά­να, αν δεν…

Διεθνή
Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις από επίθεση κοντά σε στρατιωτικό νοσοκομείο

Του­λά­χι­στον 15 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και 34 τραυ­μα­τί­στη­καν από εκρή­ξεις που σημειώ­θη­καν έξω από το μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο της Καμπούλ, πρωτεύουσας…