Περιήγηση: Βασίλης Ρώτας

Πρόσωπα
Βασίλης Ρώτας

Στις 23 Απρι­λί­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Βασί­λης Ρώτας. Έφυ­γε από τη ζωή στις 30 Μαΐ­ου 1977. Ο Βασί­λης Ρώτας ανήκει…

Θέατρο
«Θέατρο και Δημοκρατία»: Μία ενδιαφέρουσα θεωρητική παρέμβαση του Βασίλη Ρώτα στα 1977

Λίγους μήνες πριν από τον θάνα­το του στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» στις 6/3/1977 δημο­σιεύ­τη­καν εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από εισή­γη­ση του Βασί­λη Ρώτα σε σεμι­νά­ριο του Κέντρου Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών (ΚΜΕ) στις 28/2/1977 με τίτλο «Θέα­τρο και Δημοκρατία»