Περιήγηση: Βασίλισσα Φρειδερίκη

Πολιτική
Προς δήμαρχο Κόνιτσας: Η μόνη θέση που αξίζει στην Φρειδερίκη είναι στον απόπατο της ιστορίας

Το χρο­νο­ντού­λα­πο με τους βρυ­κό­λα­κες της πιο μαύ­ρης ιστο­ρί­ας φαί­νε­ται πως άνοι­ξε ο δήμαρ­χος Κόνι­τσας Νίκος Εξάρ­χου, ο οποί­ος εκδήλωσε…

Επικαιρότητα
Το ΥΠΠΟΑ αναφέρει «βανδαλισμό στο ταφικό μνημείο του Παύλου και της Φρειδερίκης»

Όπως ενη­με­ρώ­νει με ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, “σήμε­ρα, κατά την απο­γευ­μα­τι­νή περι­πο­λία της Αστυ­νο­μί­ας στο κτή­μα Τατοΐου,…