Περιήγηση: Βελιγράδι

Διεθνή
Βελιγράδι: Φασίστες βανδάλισαν τα γραφεία του Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας

Τον βαν­δα­λι­σμό των γρα­φεί­ων του στο Βελι­γρά­δι καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιου­γκο­σλα­βί­ας (NKPJ). Σύμ­φω­να με την…

Επικαιρότητα
Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση ακροδεξιών-εθνικιστών υπέρ της Ρωσίας στο Βελιγράδι

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων υπέρ της Ρωσί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθές Παρα­σκευή στο κέντρο του Βελι­γρα­δί­ου. Οι δια­δη­λω­τές, κρα­τώ­ντας ρωσικές,…

Επικαιρότητα
Βελιγράδι: Κοινή αντιΝΑΤΟική διαδήλωση Σέρβων και Ελλήνων κομμουνιστών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Κοι­νή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα διορ­γά­νω­σαν χθες, Σάβ­βα­το 26 Μάρ­τη, στο Βελι­γρά­δι, Σέρ­βοι και Έλλη­νες κομμουνιστές…