Περιήγηση: Βενετία Πόπορη

Κοινωνία
Βενετία Πόπορη: Ο ρόλος της χρυσαυγίτισσας αστυνομικού στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η Βενε­τία Πόπο­ρη — η οποία κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη επτά ετών- υπη­ρε­τού­σε στη Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Πει­ραιά και λει­τουρ­γού­σε ως πλη­ρο­φο­ριο­δό­της των…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Πας μη Έλλην βάρβαρος» — Την Τετάρτη απολογούνται οι ναζί πρώην βουλευτές

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Την Τετάρ­τη ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σουν οι απο­λο­γί­ες της θεω­ρού­με­νης διευ­θυ­ντι­κής ομά­δας της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης “Χρυ­σή Αυγή”, μετά…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πιστόλια, πυρομαχικά, φυσίγγια και γεμιστήρες βρέθηκαν στα σπίτια των χρυσαυγιτών

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, η ανά­γνω­ση των εγγρά­φων από τις εκθέ­σεις έρευ­νας και κατασχέσεων…