Περιήγηση: Βροχή

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία στην Αττική: Δεκάδες κλήσεις για πλημμύρες και για απεγκλωβισμούς πολιτών δέχθηκε η Πυροσβεστική

Περισ­σό­τε­ρες από 80 κλή­σεις, εκ των οποί­ων οι 20 αφο­ρού­σαν τον απε­γκλω­βι­σμό ανθρώ­πων από αυτο­κί­νη­τα ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να λόγω της υψη­λής στάθμης…

Κοινωνία
Πνίγηκε ο Έβρος — Εγκλωβισμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε δημοτικό σχολείο

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δημιούρ­γη­σε η σημε­ρι­νή ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση στον Δήμο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης. Στον οικι­σμό του Απα­λού ο Δήμος ανα­κοί­νω­σε την ανα­στο­λή λειτουργίας…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και υπόγεια από την καταρρακτώδη βροχή (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πλημ­μυ­ρι­σμέ­νοι δρό­μοι και υπό­γεια, πτώ­σεις δέντρων και κλα­διών σε διά­φο­ρες περιο­χές της πόλης ήταν το απο­τέ­λε­σμα της απο­γευ­μα­τι­νής καταρ­ρα­κτώ­δους βροχής,…