Περιήγηση: Γάζα

Διεθνή
Παλαιστίνη: Δύο χειρουργοί ορθοπεδικοί στη Γάζα φροντίζουν τα τραυματισμένα ζώα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν

Δύο χει­ρουρ­γοί ορθο­πε­δι­κοί στη Γάζα, οι οποί­οι έχουν φρο­ντί­σει χιλιά­δες ανθρώ­πους με κατάγ­μα­τα από το 2019, αξιο­ποιούν τώρα τις γνώσεις…

Διεθνή
Νεκρά ή τραυματισμένα κατοικίδια: στη Γάζα τα ζώα πλήρωσαν και αυτά το τίμημα δολοφονικού ισραηλινού χτυπήματος

Μια σπα­σμέ­νη γυά­λα για χρυ­σό­ψα­ρο, πανι­κό­βλη­τα που­λιά μέσα στο κλου­βί τους, πλή­θος ζώων που χρειά­ζε­ται θερα­πεία. Η απώ­λεια ή ο…

Διεθνή
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Γάζας μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ύπα­τη Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα δήλω­σε σήμε­ρα πως οι φονι­κές επι­δρο­μές του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της…

Διεθνή
Εφημερίδα Χααρέτζ: Πρωτοσέλιδο με τα 67 παιδιά που δολοφονήθηκαν στην Γάζα

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σε το πρω­το­σέ­λι­δο της ισραη­λι­νής εφη­με­ρί­δας «Χαα­ρέτζ» στο οποίο απει­κο­νί­ζο­νται 67 παι­διά που σκο­τώ­θη­καν στην Γάζα κατά τους πρόσφατους…

Διεθνή
26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα — Τα σημερινά πλήγματα είχαν στόχο δύο σπίτια

Είκο­σι έξι Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από τα ισραη­λι­νά πλήγ­μα­τα στη Λωρί­δα της Γάζας, ανα­κοί­νω­σε το τοπι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας, ανε­βά­ζο­ντας τον…