Περιήγηση: Γιάννενα

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Δεν πρέπει να συνυπάρχει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας, το κέρδος είναι άπληστο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο των Ιωαν­νί­νων, συμμετείχε…

Κοινωνία
Γιάννενα: Θετικοί στον κορονοϊό και οι 56 τρόφιμοι γηροκομείου και τα 2/3 του προσωπικού

Θετι­κοί δια­γνώ­σθη­καν στον κορο­ναϊό όλοι οι ηλι­κιω­μέ­νοι που φιλο­ξε­νού­νταν σε ιδιω­τι­κό Κέντρο Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων. Πρό­κει­ται για…

Κοινωνία
Κορονοϊός — Γιάννενα: Τουλάχιστον 24 κρούσματα σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων — «Φράκαρε» το Παεπιστημιακό

Του­λά­χι­στον 24 κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού δια­πι­στώ­θη­καν σε ιδιω­τι­κό κέντρο φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων. Στις αρχές της εβδο­μά­δας είχε επιβεβαιωθεί…

Ανακοινώσεις
Η ΟΓΕ για την καταδίκη της καθαρίστριας του Νοσοκομείου Ιωαννίνων

«Τη νέα, κατά­φω­ρα άδι­κη, κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση του αρμό­διου εφε­τεί­ου σε βάρος της καθα­ρί­στριας που εργα­ζό­ταν στο Νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων λόγω παραποίησης…