Περιήγηση: Γιάννενα

Κοινωνία
Γιάννενα: Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να επιβάλει δίδακτρα στα μεταπτυχιακά – Σε συναγερμό καλούν ΚΚΕ και ΚΝΕ

«Να σημά­νει συνα­γερ­μός! Ούτε σκέ­ψη για δίδα­κτρα στα μετα­πτυ­χια­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων!», τονί­ζουν οι ΚΟ Ιωαν­νί­νων του ΚΚΕ και η ΤΟ ΑΕΙ Ιωαννίνων…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Δεν πρέπει να συνυπάρχει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας, το κέρδος είναι άπληστο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο των Ιωαν­νί­νων, συμμετείχε…

Κοινωνία
Γιάννενα: Θετικοί στον κορονοϊό και οι 56 τρόφιμοι γηροκομείου και τα 2/3 του προσωπικού

Θετι­κοί δια­γνώ­σθη­καν στον κορο­ναϊό όλοι οι ηλι­κιω­μέ­νοι που φιλο­ξε­νού­νταν σε ιδιω­τι­κό Κέντρο Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων. Πρό­κει­ται για…

Κοινωνία
Κορονοϊός — Γιάννενα: Τουλάχιστον 24 κρούσματα σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων — «Φράκαρε» το Παεπιστημιακό

Του­λά­χι­στον 24 κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού δια­πι­στώ­θη­καν σε ιδιω­τι­κό κέντρο φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων. Στις αρχές της εβδο­μά­δας είχε επιβεβαιωθεί…