Περιήγηση: Γιάννης Θεοδωράκης

Επικαιρότητα
Εκδήλωση για τον Γιάννη Θεοδωράκη _που ‑πάντα μόνος πίστεψε πως ήταν “λιποτάκτης”

_                       Αυλαία… Τέτοιες μέρες Δεκέμ­βρη του 1996  κοντά  στη μεγα­λύ­τε­ρη νύχτα του χρό­νου –σίγου­ρα όχι σαν “λιπο­τά­κτης”, όπως ο ίδιος…