Περιήγηση: Γιάννης Λαγός

Επικαιρότητα
Μάγδα Φύσσα προς Λαγό: «δολοφόνος είσαι» — Όχι των δικαστών στην αποφυλάκιση

“Όχι” στα αιτή­μα­τα ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του ευρω­βου­λευ­τή Γιάν­νη Λαγού και άλλων τριών κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δρά­ση της εγκληματικής…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Δύο κρίσιμα θέματα καλείται να απαντήσει σήμερα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για την εγκληματική οργάνωση

Η δεύ­τε­ρη δικά­σι­μος της δίκης της Χρυ­σής Αυγής ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των ξεκι­νά σήμε­ρα το πρωί, οπό­τε και εκτιμάται…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αίτημα αναβολή από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου — Ρεσιτάλ Λαγού

Αίτη­μα ανα­βο­λής με την έναρ­ξη της δίκης υπέ­βα­λε η πλευ­ρά του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο όπου εκδι­κά­ζε­ται η υπόθεση…

Πολιτική
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο «ξέπλυμα» του ναζιστή εγκληματία Λαγού από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που καλύ­πτει με «κοι­νο­βου­λευ­τι­κή» ασυ­λία τη φασι­στι­κή δρά­ση του…

Επικαιρότητα
Φυλακές Δομοκού: Στην απομόνωση για ένα βράδυ ο ναζιστής Λαγός — Ποιες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν

Στην απο­μό­νω­ση των φυλα­κών Δομο­κού θα δια­νυ­κτε­ρεύ­σει από­ψε ο Γιάν­νης Λαγός, στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας, που τηρεί­ται αυστη­ρά, σχε­τι­κά με…