Περιήγηση: Γιάννης Λαγός

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο εγκληματίας-φασίστας Λαγός, επιτέθηκε με ύβρεις στη Μάγδα Φύσσα

Με αισχρές ύβρεις κατά της Μάγδας Φύσ­σα, μητέ­ρας του δολο­φο­νη­μέ­νου Παύ­λου Φύσ­σα, επι­τέ­θη­κε μέσα στο δικα­στή­ριο ο εγκλη­μα­τί­ας ναζι­στής Γιάννης…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Νέα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης ποινής από τους ναζιστές εγκληματίες Κασιδιάρη και Λαγό

Ακό­μα ένα κακό­γου­στο σόου, μαζί με τους υπο­στη­ρι­κτές του, έδω­σε σήμε­ρα ο ναζι­στής Κασι­διά­ρης, με την αίτη­ση ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της…

Επικαιρότητα
Μάγδα Φύσσα προς Λαγό: «δολοφόνος είσαι» — Όχι των δικαστών στην αποφυλάκιση

“Όχι” στα αιτή­μα­τα ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του ευρω­βου­λευ­τή Γιάν­νη Λαγού και άλλων τριών κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δρά­ση της εγκληματικής…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Δύο κρίσιμα θέματα καλείται να απαντήσει σήμερα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για την εγκληματική οργάνωση

Η δεύ­τε­ρη δικά­σι­μος της δίκης της Χρυ­σής Αυγής ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των ξεκι­νά σήμε­ρα το πρωί, οπό­τε και εκτιμάται…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αίτημα αναβολή από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου — Ρεσιτάλ Λαγού

Αίτη­μα ανα­βο­λής με την έναρ­ξη της δίκης υπέ­βα­λε η πλευ­ρά του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο όπου εκδι­κά­ζε­ται η υπόθεση…

Πολιτική
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο «ξέπλυμα» του ναζιστή εγκληματία Λαγού από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που καλύ­πτει με «κοι­νο­βου­λευ­τι­κή» ασυ­λία τη φασι­στι­κή δρά­ση του…