Περιήγηση: Γλυπτά Παρθενώνα

Επικαιρότητα
Γ.Τ. της ΚΕ του ΚΚΕ: Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί τη μοναδική επίλυση σ’ αυτό το διαχρονικό ζήτημα

Σε σχό­λιό του, για την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης Μητσο­τά­κη — Σού­νακ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα…

Επικαιρότητα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού

Τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να «ανή­κουν εδώ στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» και δεν πρέ­πει να επι­στρα­φούν στην Ελλά­δα, δήλω­σε σήμε­ρα η Βρετανίδα…

Πολιτισμός
Βρετανία: Ο Έλγιν δεν έκλεψε τα Γλυπτά, τα βρήκε στα χαλάσματα πέριξ του μνημείου!!!

Δεν ξεκί­νη­σαν καθό­λου καλά οι συνο­μι­λί­ες για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να μετα­ξύ Ελλά­δας και Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στη συνεδρίασης…

Πολιτική
Μητσοτάκης στη Βρετανία: Υποσχέθηκε «Covid-free καλοκαίρι» ενώ μετράμε χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες θανάτους καθημερινά

Στο Λον­δί­νο βρί­σκε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης συζη­τώ­ντας για μπίζ­νες με τον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του, Μπό­ρις Τζόν­σον. Στις δηλώ­σεις τους…

Πολιτισμός
«Η Ελλάδα προτίθεται να δανείσει θησαυρούς στο Βρετανικό Μουσείο ως αντάλλαγμα για τα κλεμμένα Ελγίνεια»

Με τον τίτλο «Η Ελλά­δα προ­τί­θε­ται να δανεί­σει θησαυ­ρούς στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο ως αντάλ­λαγ­μα για τα ‘κλεμ­μέ­να’ Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα», η…