Περιήγηση: Γλυπτά του Παρθενώνα

Πολιτισμός
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για (απαράδεκτη) συμφωνία δανεισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα

Πυκνώ­νουν τα δημο­σιεύ­μα­τα του διε­θνούς Τύπου για συμ­φω­νία Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου — Ελλά­δας για δανει­σμό των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να με μια…

Επικαιρότητα
Υπουργείο Πολιτισμού: Διαψεύδει τις φήμες περί συμφωνίας Αθήνας-Λονδίνου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Δεν ισχύ­ει το δημο­σί­ευ­μα του Bloomberg ότι το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο και το Μου­σείο Ακρό­πο­λης βρί­σκο­νται κοντά σε συμ­φω­νία που θα…