Περιήγηση: Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Δεν πρέπει να συνυπάρχει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας, το κέρδος είναι άπληστο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο των Ιωαν­νί­νων, συμμετείχε…

Κοινωνία
Κινητοποιήσεις εργαζόμενων στα παγκόσμια νοσοκομεία για μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος Υγείας

https://youtu.be/kPXDeX0dILA Κινη­το­ποι­ή­σεις σε πολ­λές πόλεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας, οι οποί­οι συνε­χί­ζουν τον αγώ­να για…

Επικαιρότητα
Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες…

Επικαιρότητα
Η πανδημία έκανε «φύλλο — φτερό» αυτό το σύστημα Υγείας που υπάρχει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες

https://youtu.be/WnP_lmTc0IE Η σημε­ρι­νή Ερώ­τη­ση είναι κάτι παρα­πά­νω από Επί­και­ρη, αφού η παν­δη­μία καλ­πά­ζει και ο λαός είναι απρο­στά­τευ­τος, τόνι­σε ο…