Περιήγηση: Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Κοινωνία
ΟΕΝΓΕ για τις εξαγγελίες για τον «προσωπικό γιατρό»: Υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και δημιουργία γιατρών πολλών ταχυτήτων

«Ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη υπο­βάθ­μι­ση στις ήδη υπο­τυ­πώ­δεις υπη­ρε­σί­ες και οι παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες Υυγεί­ας θα είναι πιο κάτω και “από τα λίγα,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ — ΟΕΝΓΕ Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα προσαρμόζει την Υγεία στους νόμους της αγοράς (AUDIO)

Την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης που θα εμβα­θύ­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση στον τομέα της Υγεί­ας, κατήγ­γει­λε ο Γιώρ­γος Σιδέρης,…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Δεν πρέπει να συνυπάρχει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας, το κέρδος είναι άπληστο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο των Ιωαν­νί­νων, συμμετείχε…

Κοινωνία
Κινητοποιήσεις εργαζόμενων στα παγκόσμια νοσοκομεία για μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος Υγείας

https://youtu.be/kPXDeX0dILA Κινη­το­ποι­ή­σεις σε πολ­λές πόλεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας, οι οποί­οι συνε­χί­ζουν τον αγώ­να για…

Επικαιρότητα
Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες…