Περιήγηση: Δικτατορία Μεταξά

Επικαιρότητα
Ντροπή! Η δημοτική αρχή του Δήμου Τεμπών αναστήλωσε φασιστικό μνημείο της εποχής Μεταξά

Τη δημο­τι­κή αρχή του δήμου Τεμπών που ανα­στή­λω­σε στο Μακρυ­χώ­ρι ένα φασι­στι­κό «μνη­μείο» της επο­χής της δικτα­το­ρί­ας Μετα­ξά καταγ­γέλ­λει η…

Ανακοινώσεις
Χρυσούπολη Καβάλας: Αλληλεγγύη στη φιλόλογο που δέχεται επιθέσεις επειδή είπε την αλήθεια για τον δικτάτορα Μεταξά

Την αλλη­λεγ­γύη της στη φιλό­λο­γο του 1ου Γυμνα­σί­ου Χρυ­σού­πο­λης Καβά­λας Σταυ­ρού­λα Χαβε­λά­κη, για τις επι­θέ­σεις που δέχε­ται για τον πανη­γυ­ρι­κό που εκφώνησε…