Περιήγηση: ΕΔΕΣ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι; «Άκου να δεις» πώς έχουν τα πράγματα Άδωνι

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Όλοι πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και όχι μόνο οι Αρι­στε­ροί», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης και ανα­θάρ­ρη­σε ο Άδωνις…

Επικαιρότητα
28η Οκτωβρίου — ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ προς Γ. Μπουτάρη: Δε συνεορτάζουμε με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ναζί

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κ. Μακε­δο­νί­ας δεν θα συμ­με­τά­σχει στην εκδή­λω­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης όπως ανα­κοι­νώ­νει σε…

Πρόσωπα
«Θύελλα» (Μένη Παπαηλιού), η πρωταντάρτισσα της Ρούμελης (Άγνωστη μαρτυρία και φωτογραφίες)

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Ανά­με­σα στις χιλιά­δες γυναί­κες και άντρες που υπη­ρέ­τη­σαν υψη­λά ιδα­νι­κά και πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, κάποια…

Τεκμήρια
«Ο Ζέρβας έναν ήχο αγαπούσε: της λίρας, κι ένα βρόντο σκιαζόταν: της κουμπούρας» — Η Συμφωνία της Πλάκας στις 29 Φλεβάρη 1944

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Στις 29 Φλε­βά­ρη του 1944, σ’ ένα πετρό­κτι­στο δωμά­τιο που παλιά λει­τουρ­γού­σε ως τελω­νείο, δίπλα στο…