Περιήγηση: Ειρήνη

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας: Στέλνει μήνυμα υπέρ της ειρήνης με στίχους του Γιάννη Ρίτσου

Έντο­νο αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα έχει η ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας (TKP) με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ειρή­νης*, σήμερα…